Arhiva
Zadnji Komentari

O nama

Brdo Perun se nalazi u Splitskoj – Dalmatinskoj županiji i nadvija se nad općinom Podstrana. Najviši vrh brda je Križ sa 538 nadmorske visine. Zapadno se nalazi Split, istočno Omiš, a sa sjeverne strane su smjestila mjesta Žrnovnice, Srinjina i Tugara. Pod samim vrhom sa južne strane uvuklo se mjesto Stara Podstrana koju su osnovali pripadnici plemena Pituntini. Najstariji narod na tlu Podstrane su bili Iliri, koji su pripadali plemenu Delmati. Pored njih bili su još i Pituntini koji su živjeli su na Perunu – mjestu gdje je označena Gradina , koja i danas postoji. Vjerojatno su imali utvrdu gdje je kasnije nastala Stara Podstrana. Ilirska gomila nalazi se i istočno od Stare Podstane, okomita je na Mutogras. Ime Perun potječe od Slavenskog boga groma i munje, koji je bio jedan od najvažnijih opće slavenskih bogova.

Ime Perun potječe od Slavenskog boga groma i munje, koji je bio jedan od najvažnijih opće slavenskih bogova. Postoje dva različita značenja ove riječi, a to su hrast i udarati. Za Slavene Perun je bio bog koji je udarao gromovima. Njegovi simboli bili su : hrast, kamen i malj. On je davatelj kiše zemljoradnicima, bog rata i oružja, zazivan od strane boraca. Perun je sadržavao i osobinu određene vrste sudca ili onoga koji vrši kaznu. Slaveni su vjerovali da će Perun zgromiti svakog prekršitelja ugovorenoga mira i one koji bi lagali pri svom suđenju. Što je i jedan od razloga što su Slaveni pri svakoj zakletvi spominjali Perunovo ime. Njegova personifikacija na zemlji je hrast, pa su se upravo u hrastovim šumama nalazila njegova svetišta. Na brdu Perun danas postoji manja hrastova šuma.

Na brdu se nalaze dvije ckrvice posvećene Sv.Juri. Sa zapadne strane, poviše kamenoloma u Žrnovnici, nalazi se prva crkvica Sv.Jure na Perunskom, koja je na 441 nadmorske visine, dok druga crkvice se nalazi na Vršini iznad gornje Podstrane. Svojim atraktivnim izgledom i bogatom kulturno-povijesnom baštinom brdo Perun predstavlja primamljivo odredište za mnoge planinare, izletnike i turiste. Perun je opremljen sa tri markirane staze i izdana je planinarska karta koja se može nabaviti u turističkoj zajednici u Strožancu pored lučice. S vrhova Peruna pruža se nezamjenjiv pogled na srednju Dalmaciju. Splitski poluotok vidi se “kao na dlanu”, a teško je reći je li ljepši pogled danju ili noću. Vidi se i čitava okolica Splita, od Omiša do Trogira, a također se pruža pogled na dobar dio Poljica, na Kozjak i Mosor i na srednjodalmatinske otoke.

Pin It
[ + ]