Arhiva
Zadnji Komentari

O Perunu

Tko je zapravo Perun? O Perunu se može reći puno ali, naš pogled na to pitanje obavijeno je velom izmaglice na brdo koje se nalazi u Podstrani, uz morsku obalu. Nešto nadziremo, ali ne vidimo sve detalje i sastavnice ovog mitskog brda, te ih ne možemo do kraja rastumačiti. U knjizi Tonćija Miloševića vidimo na tom brdu bradati lik muškarca s kacigom. On je tu glavu povezivao s reljefom u Žrnovnici na kojemu konjanik ima istu takvu dugu bradu i kacigu, te je zaključio da taj konjanik predstavlja Perun. U jednom drugom smjeru ovu priču već dulje vremena istraćuje prof. Katić, pokušavajući sastaviti tekstualnu predaju staroslavenskog mita. Po tom mitu Perun ima dvor, božji dvor koji ima tri trijeme i stoji na sedam ili devet stupova, te ima ogradu. Ako hodamo po Perunu od Vršine prema Perunskom, u jednom trenutku ugledamo prizor koji pokazuje božji trijem, a na vrhu je danas crkvica sv. Jure.

Stara ideja o funkcioniranju svemira sjedinjavala je prostor i vrijeme. Govorimo o kružnom vremenu koje se u prostoru ponavlja svake godine. U jednoj polovini godine vlada kaos. Kaos zavrašava u proljeće i može se formulirarati kao točka sukoba muža i žene. U obredu se oponaša stvaranje svemira, te se stvara red u kaous. Nastupa polovina godine kad vlada red, vrijeme sloge svetog bračnog para, muža i žene. Taj muškarac koji koji je i oganj i voda, hoda i oplođuje zemlju. Tada zemlja rodi. U jesen dolazi druga točka, točka sukoba muže i žene, i dođe do razdvajanja. Žena uzima oganj, zatvara muža, to je doba zatvorene vode. Počinje doba kaosa. Zemlja je suha, smrznuta i mrtva. I to traje ponovo do proljeća, do točke sukoba koji vraća red.

Kad su ljudi dobili osjećaj da shvaćaju kako funkcionira priroda, sasvim ljudski dobili su i osjećaj da mogu utjecati na prirodne snage pomoću magije. A to možemo iščitati iz krajolika, to je magija u kojoj je baza geometrija. Osnovni element te geometrije je trokut, i to pravokutni. Također, tu je i algebra, višekratnici brojeva 3 i 9. Naravno, tu je i kalendar, astronomija i kut zemaljske ekliptike 23,5 stupnjeva.

Sada pogledajmo kako je sve to raspoređeno na našem primjeru, brdu Perun iznad Podstrane. Središnja je točka Perunsko, tj. crkvica sv. Jure. A za odgonetanje čitavog tog sustava važna je polazna točka. Uz nju je sljedeća točka Zmijin kamen, točka ispod koje leži zmija te se zatvara voda. Treća točka je stara crkva Uznesenja Blažene Djevice, Marije u Žrnovnici, koja je prema predaji stajala na otoku, vjerovatno u središtu današnjeg groblja. Dnsašnja crkva nije više na otoku, nego na uznožju brda Drobnjuš.Ove tri točke formiraju trokut koji ima pravi kut, a nalazio se na mjestu stare crkve. Ona je bila na pravome mjestu. Onda kut kod crkve sv. Jure nad Podstranom iznosi otprilike 23,5 stupnjeva, što je kut zemaljske ekliptike. Udaljenost između crkve na Vršini i Zmijina kamena iznosi 4320 metara, što iznosi 4 x 4 x 270 metara ( 3 x 9 x 10 metara). A 3 x 9 dana vrlo je stara kozmička simbolika koja označava dužinu jednog mjeseca. Dužina jednog mjeseca može se mjeriti kao četiri tjedna od sedam dana i ima svoje četiri smjen (uštap, mlađ, prvi i zadnji krak). Ovdje, dakle, vidimo 4 x 4, simboliku broja 4. A može se vidjeti i 3 x 9, tj. tri tjedna po devet dana. Tu se pitamo gdje je srijeda. Ona se nalazi u sredini devetodnevnog tjedna. Ovo se može promatrati ako se promatra put Mjeseca i točku gdje izlazi i zalazi. Nakon 27 dana Mjesec se na nađe na istoj točki horizonta. On otiđe i ponovo se vrati. To je simbolika povratka i Mjesec se može promatrati kao simbol vjećnog povratka.

Ovj trokut može se gledati kao duhovni horizont iz vremena stare vjere. Sada idemo u vrijeme kršćanstva. Na tim mjestima danas postoje crkve sv. Jure na Perunskom i nad Podstranom, imamo crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici. Ali također imamo crkvu Uznesenja Gospe u Siti u Strožancu i crkvu sv. Mihovila u Žrnovnici. Ove dvije nove crkve tvore dva nova kuta. Prvi kut čine dvije crkve sv.Jure i crkva Gospe u Site, a drugi kut dvije crkve sv. Jure i crkva sv. Mihovila. Prvi kut ima 23 stupnja, a drugi iznosi 23,4 stupnja. Time Perunsko leži na simetrali kuta Gospe u Siti, sv. Jure nad Podstranom, sv. Mihovila i ove tri crkve ga drže u šahu. To je rješenje koje povezuje točke starog vjerovanja s kršćanstvom. Crkva sv. Mihovila svojom je poprečnom strnicom usmjerena prema vrhu na Perunskom, kao i poprečna stranica crkve u Žrnovnici iz 18. stoljeća. Jednako tako, Gospe od Site svojom poprečnom stranicom je usmjerena preme crkvi sv. Marije u Žrnovnici. Udaljenost između tih dviju crkava u odnosu na crkvu sv. Jure na Perunskom jednaka je, tj. čine jenakokračni trokut. Crkva u Siti stoji južno, ima odnos sa Zmijinim kamenom. Svo ovo pokazuje težnju kako svratiti pažnju ljudi od ovih starih mjesta štovanja starovjerskih bogova i preokrenuti ih prema kršćanstvu.

Crkva sv. Jure na Perunskom nije usmjerna prema suncu, nego prema najvećem ekstremnom izlasku uštaša Mjeseca, koje se može pratiti tek svake 19. godine. Na nabeskom dvoru koji možemo vidjeti ovdje na Perunskom žive Mjesec, Sunce i zvijezde. Mjesec je žena Suncu, on je gospodar tog dvora i njihova djeca su zvijezde. Takvo je stanje u staroslavenskoj priči.

Ako sve ovo prenesemo na ovu ploču koja stoji u Žrnovnici, na noj bi trebao sjediti Perun kao ratnik. No, jedan je detalj do sada ostao neobjašnjen – on sjedi na toj ploči postrance, ne kao ratnik nego kao žena. Ovaj detalj naglašava ženu koje se diže prema mužu i uzima mu oganj. Taj oganj prikazan je u koplju, a reljef prikazuje ženu kada ona uzme od muža koplje i zatvara ga pod zmijski kamen. To je praznik uznesenja Blažene Djevice, 15. kolovoza, ali je jako blizu 19. kolovoza , koji je suprotan datumu 23. travnja. Ako promatramo Sunce na horizontu, dva puta godišnje na istom je mjestu. I to je u tom slučaju 23. travnja i 19. kolovoza. Muž ostaje pod kamenom do 21. prosinca i dočeka ponovno rođenje, onda čeka 23. travnja tj. do proljetne točke sukoba. Po toj kozmičkoj drami tog dana muž u svoju nevjestu i to je, po kršćanskom tumačenju, dan kad se sv. Jure bori sa zmajem ili zmijom u koju se zimi pretvori njegova žena.

U kontaktu ove priče, možemo odgovoriti tko je Perun. Perun nije jedna osoba. Perun je funkcija. Perun je taj dan koji u danom momentume ovladava gromom. Kad ovladava muž, onda je muž, kad ovladava žena, onda je žena. U Slovneniji za Mjesec kažu da je jednom muž, a drugi put žena.

I sve ovo znamo zahvaljujući vrsnom istraživanju koje je proveo Ante Milošavić.

O Perunu – staroslavenska vjerovanja i kršćanska vjerovanja.

Pin It
[ + ]